Aicinājums pieteikties konkursam

God. uzņēmēj!

Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību rīko gadskārtējo konkursu “Latvijas Labākais tirgotājs 2018” (LLT).

Piedāvājam Jūsu uzņēmumam piedalīties konkursā

Ja Jūsu uzņēmums vēlas piedalīties konkursā, lūdzu:

1. aizpildiet dalībnieka anketu, kura jānosūta uz Latvijas Tirgotāju asociācijas biroju;

2. atsūtiet savu reklāmu uz Latvijas Tirgotāju asociācijas biroju;

3. apmaksājiet Latvijas Tirgotāju asociācijas izrakstīto konkursa dalības maksas rēķinu.

Konkursā tiek piešķirtas galvenās balvas, kā arī uzvarētāju, laureātu un dalībnieku diplomi. Labākie dalībnieki saņem konkursa dalības uzlīmes, reklāmu žurnālā „SPENDit” (“Latvijas Tirgotājs”) (laukums 80 x 40 mm), LTA mājas lapā un ielūgumu uz noslēguma pasākumu.

Dalībnieka anketu lūdzu sūtīt uz LTA biroju


e-pasts: info@lta.lv, t/f 67297364 Bruņinieku iela 12-9, Rīga LV 1001

Reklāmas


Reklāmas sūtīt uz e-pastu: irena@lta.lv