2016_02_11-10-50-30_oskarsludvigscom_webLatvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību ik gadu rīko konkursu „Latvijas Labākais tirgotājs”. Konkurss ir demokrātisks bezpeļņas pasākums, kura galvenais mērķis ir panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras paaugstināšanu, tirgotāju un krodzinieku profesionalitātes pieaugumu, kā arī popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus.